Udvikling af software

Vi udvikler software på bestilling. Det kan være fra scripts i et driftsmiljø, webapplikationer, indlejret software i aparater, client/server-løsninger til fuldt integrerede systemer. Vores udviklingsform følger de agile metoder, så vi altid kan korrigere kursen, hvis behovene ændrer sig.

Har I et behov, så ring og lad os drøfte de forskellige muligheder. Vi sender herefter en skitse med forslag til teknologivalg og trinene for det videre forløb. Vælger I at sætte projektet i søen, planlægger vi sammen de første afleveringer og deres indhold. Hver aflevering er funktionel på det aftalte indhold, så I med det samme kan udnytte mulighederne.

Teknologier

Vi behersker en række miljøer, sprog og platforme. Herunder er nævnt nogle af de områder, vi er fortrolige med.

Webapplikationer

 • Application framework: Django, Ruby on Rails, Catalyst, Zend
 • Udviklingssprog: PHP, Python, Perl, Ruby
 • Databaser, m.m.: MySQL, PostgreSQL, LDAP, Kerberos
 • Webteknologier: XHTML, CSS, AJAX

Driftsmiljø

 • Opsætning af driftsmiljø: Valg af hardware, valg af platform, valg af hostingspartner.
 • Serverdrift: Linux, BSD, Solaris; Backup, opdateringer, disaster plan; redundans, load balancing, replikering
 • Deployment: Distribueret deployment, datamigration, roll-back planlægning
 • Overvågning: Planlægning og implementering af fejlovervågning og alarmeringsstrategi
 • Statistik: Indsamling af data og generering af rapporter.
 • Livstidsplanlægning: Fra testfase til dekommissionering

Client/server-applikationer

 • Protokoldesign: WebDAV, RPC, XMPP, REST
 • GUI: wxWidgets, XUL, Qt
 • Data integritet: Data validering, integrity sweeps, lock-strategier

Platforme

 • Linux: Redhat/Fedora/CentOS, Debian/Ubuntu, SUSE
 • UNIX: BSD, Solaris, HP-UX, AIX
 • ,
 • Embedded: ARM, MIPS, PowerPC, AVR

Sprog

 • Perl, Python, Ruby, PHP
 • C/C++, Java
 • SQL, XML
 • Shell, Lua, Tcl, m4, ECMAscript

Udviklingsmiljø

 • VCS: Subversion, Bazaar, git, CVS
 • Tickets: Bugzilla, redmine, Trac, RT