Ruby

Mål

Målet med kurset er at give deltagerne grundlæggende færdighed i at udvikle programmer i Ruby. Efter kurset kan deltagerne udvikle programmer og moduler i Ruby, kender standardbiblioteket i Ruby og er fortrolig med begreber, der anvendes i Ruby-verden. Forudsætninger

Deltagernes forudsættes at være fortrolig med grundlæggende softwareudvikling

Indhold

Modul 1:

 • Overblik over Ruby
 • Ruby-sproget
 • Tre små eksempler
 • Udviklingsmiljø
 • Afviklingsmiljø
 • Hvor finder jeg dokumentation?

Modul 2:

 • Udtryk og variable
 • Ranges, arrays og hashes
 • Kontrolstrukturer og metoder
 • Scope

Modul 3:

 • Objekter og Klasser 1
 • Håndtering af fejl med exceptions
 • Moduler

Modul 4:

 • Strenge, regulære udtryk og formattering
 • Filer og filsystemet
 • Kommandolinien og argumenter
 • Netværk

Modul 5:

 • Objekter og Klasser 2
 • Threads
 • Distribueret afvikling

Modul 6:

 • GUI med Tk
 • Parsing af XML, CSV og andet

Modul 7:

 • Debugging
 • Benchmarking
 • Logging

Modul 8:

 • Større øvelse: Decentralt chatsystem

Kursets længde og pris

Kurset varer 4 dage. Prisen er kr. 17.400,- (eksklusiv moms)

Dato for afholdelse

2019: 28/1, 18/3, 6/5, 29/7, 9/9,