Objektorienteret udvikling

Mål

Målet med kurset er at give deltagerne en forståelse for den objektorienterede udviklingsmodel. Efter kurset har deltagerne de grundlæggende forudsætninger for at foretage analyse og design af objektmodeller og kan omsætte modeller til programtekst (i det omfang de enkelte deltagere er fortrolig deres programmeringssprog).

Forudsætninger

Deltagernes forudsættes at være fortrolig med et eller flere programmeringssprog, der understøtter objektorienteret programmering (C/C++, Perl, Python, Ruby, PHP eller andet)

Indhold

Modul 1:

 • Udfordringerne i større applikationer
 • Analyse og design: Bedre modeller og begreber med OO
 • Integration: Klare grænseflader mellem moduler med OO
 • Genbrug: Lettere at bruge moduler andre steder med OO
 • Vedligeholdelse: Lettere at genimplementere de enkelte moduler med OO
 • Forskelle mellem klassisk (imperativ) programmering og OO
 • Ord og udtryk i OO

Modul 2:

 • Objektorienteret analyse: Fra tekstbeskrivelse til model
 • Identifikation af objekterne i modellen og tildeling af ansvar
 • Objekternes relationer og omsætning til klasser og hierakier
 • Statiske objekter, dynamiske objekter og livscykli
 • Use cases: Opstilling af scenarier
 • UML-diagrammet

Modul 3:

 • Objektorienteret design: Fra funktionsmodel til implementationsplan
 • Design Patterns
 • Datamodeller
 • Algoritmer

Modul 4:

 • Objektorienteret programmering: Fra plan til programtekst
 • Understøttelse for OO i forskellige programmeringssprog
 • Erklæring af klasser og klasserelationer
 • Definition af metoder
 • Instantiering og initialisering
 • Kald af metoder
 • Destruktion og deallokering
 • Polymorfi og operatoroverloading
 • Multiple nedarvning og interfaces

Modul 5:

 • Større øvelse: Et bug ticket system

Modul 6:

 • Refaktorisering
 • OO over netværk: CORBA, SOAP, ICE m.m.
 • Typiske OO anti-patterns
 • Trends, nyheder og alternativer til OO

Kursets længde

Kurset varer 3 dage.

Afholdelse

Er I interesseret i et kursus, så kontakt os på info@uu.dk for tilbud og nærmere aftale.