Numpy, Scipy og Matplotlib

Mål

Målet med kurset er at give deltagerne grundlæggende færdighed i at udnytte Numpy, Scipy og Matplotlib. Efter kurset kan deltagerne anvende Python til numerisk analyse og fremstilling af grafer.

Forudsætninger

Deltagernes forudsættes at være fortrolig med Python

Indhold

Modul 1:

 • Python, IPython og Spyder
 • Numpy typer
 • Numpy arrays og matricer
 • Transformationer

Modul 2:

 • Scipy
 • Interpolation, numerisk integration
 • Forskellige funktioner i Scipy

Modul 3:

 • Matplotlib
 • 2D grafer
 • 3D grafer
 • Andre typer plot

Modul 4:

 • IPython Notebook
 • Sympy, Pandas

Kursets længde og pris

Kurset varer 2 dage. Prisen er kr. 8.700,- (eksklusiv moms)

Dato for afholdelse

2019: 17/6, 24/10