Node.js

Mål

Målet med kurset er at give deltagerne grundlæggende færdighed i at udvikle serverside applikationer i Node.js. Efter kurset kan deltagerne udvikle applikationer og moduler i Node.js, kender de mest grundlæggende standardmoduler til Node.js og er fortrolig med udviklingsmetodikker, der anvendes i Node.js-verden.

Forudsætninger

Deltagernes forudsættes at være fortrolig med grundlæggende softwareudvikling. Det er klart en fordel at kende JavaScript i forvejen, men er man habil programmør i C/C++, Python eller Ruby, er man fint klædt på til kurset.

Indhold

Modul 1:

 • Overblik over Node.js og dens virkemåde
 • Installation af Node.js
 • Lyngennemgang af JavaScript-sproget
 • Udviklingsmiljø
 • Hvor finder jeg dokumentation?

Modul 2:

 • Hello World i Node.js
 • Moduler
 • npm
 • Håndtering af argumenter på kommandolinje
 • JSON
 • try/catch

Modul 3:

 • Filer og filsystemet
 • Tracing og debug
 • Lambda-funktioner

Modul 4:

 • Introduktion til asynkron programmering
 • Callback-funktioner
 • Promises

Modul 5:

 • Netprogrammering i Node.js
 • Webserver
 • Blanding af statisk og dynamisk indhold

Modul 6:

 • Opsætning af produktionsmiljø
 • CouchDB
 • Gennemgang af vigtige moduler

Modul 7:

 • Systematisk test i Node.js
 • Simple tests
 • Test af asynkrone funktioner

Modul 8:

 • Større øvelse: Udlån af bøger fra bibliotek

Kursets længde

Kurset varer 4 dage.

Afholdelse

Er I interesseret i et kursus, så kontakt os på info@uu.dk for tilbud og nærmere aftale.