Dialog

At være softwareudvikler er mere end at skrive programkode. Det er også at planlægge, at have kontakt med brugerene af systemet, at deltage i projektets strukturopgaver og at følge op på alle sager.

Dialog som redskab til at skabe succes

Før coaching hed coaching erfarede vi, at udviklere har brug for sparring. For nogle er det et spørgsmål om ren faglig sparring, for andre er det et ønske om at blive skarpere i kontakt og kommunikation med kunder og brugere. Derfor tilbyder vi sessions med relevant fagperson på følgende områder:

  • Faglig udvikling og kompetenceplaner
  • Stressfri produktivitet
  • Kommunikation, konflikt og klare aftaler
  • Præstationsangst og prokrastination

Disse områder er tit tabubelagte, men vi vil gerne bryde tabuerne, fordi gevinsterne er markante, når alle er i topform.

Fordele

Tillid: Som dialogpartner kommer vi udefra, og det giver tillid til, at vi er neutrale og ser på mulighederne med friske øjne. Vi kender ikke til gamle sager, og vi har ingen interesse i dem. Vi lytter, stiller spørgsmål og giver folk en række forslag til konkrete ting, de kan gøre. Det giver mulighed for at få ting på bordet, som er svært at få vendt i en travl hverdag.

Erfaring: Vi har selv oplevet, hvordan manglende dialog giver nedsat produktivitet. Der bliver længere og længere i mellem de emner, vi aldrig har hørt om før, og færre, vi kan gøre noget ved. Vi er udviklere selv, og vores dialoger bygger på det, vi kender fra den virkelige verden. Vi har også læst de kloge bøger, men vores fundament er bygget på de projekter, vi selv har deltaget i.

Øjeblikkelig gevinst: Målet med dialog er bedre (og gladere) medarbejdere. Vi går til biddet og tackler de udfordringer, hvor gevinsten er størst. Vi vil gerne kunne måles i tal, der er til at tage og føle på.

Fremgangsmåde

Et typisk forløb vil være, at I kontakter UU.DK, og vi holder et møde om konkrete mål og behov. Derefter tager vi en indledende session med hver person i gruppen, og evaluerer disse sessions. Vi fremlægger, hvad vi mener vil opnås af gevinster, hvis vi gennemfører et videre forløb. Accepteres vores anbefalinger, tager vi de aftalte sessions og evaluerer igen, hvordan behovene er. Under hele forløbet vurderes i fællesskab mellem os og jer, om der opnås værdi med dialogerne. Når der ikke længere opnås værdi, afslutter vi forløbet.

Det er underforstået, at vi har tavshedspligt om konkrete forhold, der fremkommer under de enkelte sessions, og vores evalueringer over for ledere udelukkende har til formål at fungere som beslutningsværktøj for, hvorvidt der skabes værdi.

Vi er ikke terapeuter. Hvis der er personer, som har brug for decideret terapi eller psykologisk hjælp, henviser vi til rette fagfolk. Bliver det aktuelt, har vi navne og adresser til folk med disse kompetencer.