C/C++

Mål

Målet med kurset er at give deltagerne grundlæggende færdighed i at udvikle programmer i C og C++. Efter kurset kan deltagerne udvikle programmer i C og C++, kender standardbiblioteket og er fortrolig med begreber, der anvendes i C og C++. Forudsætninger

Deltagernes forudsættes at være fortrolig med grundlæggende softwareudvikling

Indhold

Modul 1:

 • Overblik over C og C++
 • C og C++: Styrker og svagheder
 • Udviklingsmiljø
 • Afviklingsmiljø
 • Overblik over C og C++
 • Overblik over standardlibrary

Modul 2:

 • Typer, variable og udtryk
 • Kontrolstrukturer og funktioner
 • Macrosproget, moduler og headerfiler

Modul 3:

 • Pointers og arrays
 • Structures, unions og bitfelter
 • Namespaces
 • Exceptions

Modul 4:

 • Klasser og objekter
 • Nedarvning
 • Operatoroverloading

Modul 5:

 • Polymorfi og typehåndtering
 • Templates
 • Exception handlers

Modul 6:

 • Standard I/O og streams
 • Strings og matematiske funktioner
 • Supportfunktioner

Modul 7:

 • STL Containers
 • Iterators og allocators
 • Algoritmefunktioner

Modul 8:

 • Større øvelse: En programmerbar regnemaskine

Kursets længde

Kurset varer 4 dage.

Afholdelse

Er I interesseret i et kursus, så kontakt os på info@uu.dk for tilbud og nærmere aftale.