Agil udvikling

Mål

Målet med kurset er at give deltagerne forudsætninger for at deltage i projekter, som udvikles efter agile metoder. Efter kurset har deltagerne en bred foreståelse for begreber og metodikker, som anvendes i agil udvikling, og vil være i stand til at (deltage i at) foretage ændringer i strukturer og vaner, som ikke er agile.

Forudsætninger

Deltagernes forudsættes at være fortrolig med udvikling af software og de processer, der indgår. Kurset er ikke knyttet an til en bestemt platform, et bestemt programmeringssprog eller udviklingsmiljø.

Indhold

Modul 1:

 • Hvad er agil udvikling, og hvilke problemer forsøger det at løse?
 • Agil udvikling kontra vandfaldsmodellen
 • Forudsætninger for agile projekter
 • Myter og fakta om agil udvikling

Modul 2:

 • Kundens (eller dennes repræsentants) rolle og ansvar
 • Use stories, Business value og domænekendskab
 • Planlægning af release
 • Prioritet og estimering
 • Kunderepræsentantens opgave mellem planlægning og release

Modul 3:

 • Projektlederens rolle og ansvar
 • Iterationsplanlægning
 • Tracking
 • Coaching
 • Justeringer

Modul 4:

 • Udviklerens rolle og ansvar
 • Testdreven udvikling
 • Det simple design
 • Parprogrammering
 • Løbende integration
 • Refaktorisering

Modul 5:

 • Indretning og det nødvendige værktøj
 • Kommunikationsredskaber, issuetracking, Wiki m.m.
 • Revisionskontrol, mergeværktøj og refaktoriseringsværktøj
 • Integrationsmiljø
 • Fysiske rammer

Modul 6:

 • Større øvelse: Et logistiksystem til et kurerfirma

Kursets længde

Kurset varer 3 dage.

Afholdelse

Er I interesseret i et kursus, så kontakt os på info@uu.dk for tilbud og nærmere aftale.