Foredrag og fyraftensmøder

Herunder er eksempler på foredrag og fyraftensmøder, som vi afholder. Vi sammensætter gerne andre foredrag efter ønske.

Hvor agil kan man blive?

Foredraget begynder med en kort introduktion til de agile metoder, som går over i en mere jordnær diskussion om, hvordan man går i gang med at implementere de agile metoder. Foredraget fokuserer ligeligt på praktiske/tekniske ting, som skal løses, på de organisationspsykologiske udfordringer og ikke mindst på de vaner, som alle skal arbejde med.

Dette foredrag er ikke et decideret teknisk foredrag, men stiller nok som forudsætning, at man kender de problemstillinger, som softwareudviklere og projektledere arbejder med.

Den agile værktøjskasse.

Også dette foredrag begynder med en kort introduktion til de agile metoder, men fokuserer derefter på forskellige værktøj, som er nødvendige eller stærkt praktiske i den agile proces. I foredraget gennemgås unit-test, versionsstyring, issuetracking, storyboard, wiki, buildsystem og release management. Der vises konkrete værktøj, men hovedvægten ligger på de overordnede principper.

Kunden er sur!

Dette foredrag handler om de situationen, hvor et projekt starter ud i fin stil, men ender med at blive et mareridt for kunde og projektgruppe, og hvor skældsord afløses af stillingskrig om aftaler og forventninger. I foredraget gennemgås årsagerne til konfliktens opstående, hvordan man forebygger konflikter, og hvordan man afmonterer konflikter, som er brudt ud.

Indholdet giver både sælgere, projektledere og udviklere en bedre forståelse for, hvordan alle kan medvirke til at opnå en tæt på 100% tilfredshed hos kunden.

Patterns og anti-patterns i arbejdet som udvikler.

Dette foredrag tager udgangspunkt i de arbejdsvaner, som man finder blandt softwareudviklere. Nogle af disse vaner er falder de fleste naturligt og skal højest justeres lidt, mens andre vaner kan tage utrolig lang tid at indarbejde og fastholde. At skrive software handler 10% om at få en computer til at udføre noget, og 90% om at kommunikere med andre om, hvad den udfører eller burde udføre.

Et pattern er en måde at udføre en opgave, og vi skal se på patterns for kodestil, sourcestruktur, bugrapportering/løsning, changelogs, planlægning, prioritering og indgåelse af aftaler. Et anti-pattern er en uhensigtsmæssig måde at udføre opgaver på, og vi skal også se nogle almindelige anti-patterns, som er udbredte men ikke bliver mindre dårlige af det.

Hvordan benyttes Open Source i professionel sammenhæng?

Open Source bliver oftere og oftere nævnt i de tekniske medier og fagtidsskrifter, men er det brugbart i en erhvervsvirksomhed, hvor tid er vigtigere end penge, og hvor driftssikkerhed og troværdighed spiller en stor rolle?

Gennem dette foredrag gennemgås en række eksempler på teknologier og use cases, hvor Open Source i dag er det bedste valg, og hvor anskaffelsesprisen for en softwarelicens har været den mindste parameter.

Eksemplerne er hentet fra både produktionsvirksomheder og vidensarbejdspladser, og produkterne strækker sig fra store serverfarme til indlejrede systemer, der kan ligge i en tændstikæske.

Foredraget afrundes med eksempler på områder, hvor fordelen ved Open Source er begrænset, og hvorfor det kan være.